SWS De Swirrel maakt dat je raakt!
Onze samenwerkingsschool Britsum, Koarnjum, Jelsum is gestart op 1 augustus 2015 en is ontstaan uit een fusie tussen openbare basisschool De Homeie (Britsum), openbare basisschool Oan't Skipperspypke (Koarnjum) en Christelijke basisschool De Foarikker (Britsum). Het doel van deze fusie was om een toekomstbestendige school te behouden voor de drie dorpen, kwaliteit van onderwijs te kunnen blijven geven en voor de kinderen meer te kunnen bieden m.b.t. samenwerken, vriendschappen en van elkaar kunnen en willen leren. Op onze school is iedereen welkom, ongeacht identiteit, geloof of achtergrond. Levensbeschouwelijk onderwijs wordt daarom voor alle kinderen breed aangeboden. We vinden het belangrijk dat ouders, kinderen en team zich gehoord en gezien voelen in onze school. Vanaf augustus 2016 krijgen alle kinderen les in een prachtig verbouwde school met een ruim plein en een moestuin. Het gebouw en ons onderwijs biedt volop mogelijkheden voor onder andere talentonderwijs, projectonderwijs en groepdoorbrekend werken. Wij werken op onze school met projecten. Dit betekent dat er altijd met een thema in de groepen gewerkt wordt. Aan de hand van dit thema gaan kinderen ontdekken, leren, spelen, informatie verwerken en taal en spelling doen. Dit is een bewuste keuze van het team omdat wij geloven dat leren vanuit een context voor kinderen leuker en effectiever is. Heeft u belangstelling voor onze school? U bent van harte welkom. We laten u met met veel plezier onze school zien en vertellen u meer over onze werkwijze.

SWS Britsum/Koarnjum/Jelsum is ontstaan door een initiatief van

en
Activiteiten
47


Op donderdag 5 oktober staakt ook ons team. U kunt ons steunen door de onderstaande petitie te ondertekenen.
Petitie ouders en grootouders voor eerlijk salaris leerkrachten.docx

Na de zomervakantie zijn we gestart met ons project Nederland. De kinderen gaan onder andere informatie verwerken over terpen, dijken, hunebedden, ijstijd, soorten grond en industrie. Vanzelfsprekend komt de topografie van Nederland ook aan de orde. De kinderen zullen ook hun eigen omgeving gaan onderzoeken.

Op onze school kunnen de ouders van onze school zich aanmelden bij klasbord. Op klasbord worden foto's en verslagjes van onze schoolactiviteiten geplaatst.