SWS De Swirrel maakt dat je raakt!
Onze samenwerkingsschool Britsum, Koarnjum, Jelsum is gestart op 1 augustus 2015 en is ontstaan uit een fusie tussen openbare basisschool De Homeie (Britsum), openbare basisschool Oan't Skipperspypke (Koarnjum) en Christelijke basisschool De Foarikker (Britsum). Het doel van deze fusie was om een toekomstbestendige school te behouden voor de drie dorpen, kwaliteit van onderwijs te kunnen blijven geven en voor de kinderen meer te kunnen bieden m.b.t. samenwerken, vriendschappen en van elkaar kunnen en willen leren. Op onze school is iedereen welkom, ongeacht identiteit, geloof of achtergrond. We vinden het belangrijk dat ouders, kinderen en team zich gehoord en gezien voelen in onze school. Vanaf augustus 2016 krijgen alle kinderen les in een prachtig verbouwde school met een ruim plein. Het gebouw biedt volop mogelijkheden voor onder andere talentonderwijs en groepdoorbrekend werken.
Heeft u belangstelling voor onze school? U bent van harte welkom. We laten u met met veel plezier onze school zien en vertellen u iets over onze werkwijze.

SWS Britsum/Koarnjum/Jelsum is ontstaan door een initiatief van

en
Activiteiten
12
De komende weken ziet u nog veel werk in school hangen van ons kunstproject. Kom gerust even binnen om het werk van uw kind te bekijken. Inmiddels zijn we gestart met ons nieuwe project Prehistorie, Grieken en Romeinen. Vanzelfsprekend gaan we in onze omgeving op zoek naar restanten uit dit tijdperk. We houden u via klasbord op de hoogte van de activiteiten die de kinderen voor dit project gaan doen.

De komende weken krijgen de kinderen van groep 4, 5 en 6 workshops blazen en slagwerk. Op dinsdag 11 april om 10.30 uur geven ze een slotconcert in Britsenburgh en iedereen is van harte welkom om te komen kijken en luisteren.

In de week van 13-17 februari krijgen de kinderen hun rapportmap mee naar huis.
Op maandag 27 februari starten we met de rapportgesprekken. De kinderen van groep 7 zijn ook aanwezig bij het gesprek over hun rapport.